Vroege Neurologische Stimulatie

Het hoe, wat en waarom.

Wat is vroege neurologische stimulatie (of early neurological stimulation – ENS)?

De eerste 2 weken van hun leven zijn puppy’s volledig afhankelijk van de moederhond. Honden worden geboren voordat ze volledig ontwikkeld zijn. De eerste weken van het leven van de pups ontwikkelen ze zich dus verder. Het lichaam van een pasgeboren pup is nog niet functioneel, de ogen zijn nog gesloten, pups horen nog niks, ze kunnen niet lopen etc. Hierdoor zijn puppy’s volledig hulpbehoevend.

Om de ontwikkeling van de pups aan te vullen d.m.v. vroege neurologische stimulatie helpen we de pups ook om zich beter te ontwikkelen. Bij een pup die voldoende uitgedaagd wordt in de nestperiode is het gebleken dat de neurologische ontwikkeling (dus echt het neurologisch netwerk en het aantal knooppunten en verbindingen) tot 16 weken in gang is. Is de pup minder uitgedaagd in de nestperiode dan nog loopt dat proces tot circa 12 weken.

We stimuleren de bloeddoorvoer, de prikkels die binnenkomen bij de pup op een gestructureerde manier en voor iedere pup op dezelfde wijze. Pups die aan deze handelswijze zijn blootgesteld hebben een sterkere hartslag, verhoogde stresstolerantie en een grotere weerstand tegen ziekten.

Dagelijks worden de volgende oefeningen gedaan;
1. stimulatie door aanraking (de pup wordt 3-5 sec gekieteld tussen de voetzooltjes),
2. stimulatie voor motoriek en balans: (de pup wordt 5 sec met het hoofdje omhoog en 5 sec met het hoofdje omlaag gehouden, en de pup wordt 5 sec in rugligging gelegd), en
3. stimulatie door temperatuur (de pup wordt 3-5 sec op een koud doekje geplaatst waarbij de pup niet tegengehouden wordt om er vanaf te bewegen)

Een bijkomend voordeel is dat de reactie van de pups op deze oefeningen veelzeggend over hun latere karakter is. Zijn ze meegaand? Geven ze weerstand? Hoe gaan ze er mee om als het “gewoon” wordt? etc.